fbpx
Boka demo
Kontakta oss

GDPR Jobbansökan Samtycke

Datasekrestess och personintegritet är mycket viktigt för Cash IT och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas i samband med att du söker jobb hos oss på Cash IT Kassasystem.

Förklaring

Person samtycker till att personuppgiftsansvarig behandlar och publicerar hens personuppgifter i enlighet med det här avtalet.

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig får behandla följande personuppgifter i sina interna system: namn, personnummer, adresser, e-postadresser, telefonnummer, CV, Personligt brev, bilder samt uttalanden.

Publicering av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig får publicera följande personuppgifter i de kanaler som personuppgiftsansvarig har kontroll över: namn, bilder, uttalanden, adresser, telefonnummer och e-postadresser.

Information om publicering

Personuppgiftsansvarig är inte skyldig att meddela personen när publicering av personuppgifter sker.

Information om personuppgifter

Person har rätt till information om de personuppgifter som personuppgiftsansvarig behandlar om personen och hur dessa uppgifter behandlas. Personen måste göra en undertecknad ansökan till personuppgiftsansvarig för att få denna information.

Rättelse och radering av personuppgifter

Person har rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter som personuppgiftsansvarig behandlar om personen. Vi raderar dina personuppgifter förutsatt att informationen inte måste sparas av juridiska skäl.

Återkallelse av samtycke

Person har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke enligt detta avtal. Personen måste göra en undertecknad ansökan för att återkalla sitt samtycke enligt detta avtal. När samtycke har återkallats så upphör detta avtal att gälla.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Person har möjlighet att lämna klagomål avseende personuppgiftsansvarig till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) avseende personuppgiftsbehandling.

Avtalstid

Blir inte anställning aktuell kommer personuppgifter att raderas 2 år efter lämnad ansökan.