fbpx
Boka demo
Kontakta oss

Cash IT och Splitgrid

Lås inte kapital i varulager - gör fler inköp med Cash IT + Splitgrid och sälj mer

Boka en personlig demo

Splitgrid säkerställer betalningarna mellan leverantörer och butiker per automatik. Systemet bygger på faktura eller konsignation och fördelar intäkterna när varan sålts över disk. Splitgrid öppnar möjligheterna för mer attraktiva butiker, enklare administration, lägre risker och nya affärer.

”Varför ska handlare behöva låsa in en massa pengar i varulager och varför ska leverantörerna behöva vänta på att få betalt?” – Göran Eriksson, grundare av Splitgrid och fd butiksägare.

Drift av butiker med minimal ekonomisk risk

Med Splitgrid integrerat till Cash IT Retail kassasystem och betallösningar minskar butikens lager- och kapitalbindning och ökar leverantörens kassaflöde genom att ge leverantören betalt när vara är såld och butiken slipper ligga på eget lager.

Splitgrids programvara automatiserar betalningen mellan butik och leverantör och kommunicerar enkelt med butikens Cash IT kassasystem. Ett helt nytt tänk inom retail som innebär att leverantören får betalt för sina varor och att butiken enkelt slipper oönskad lagerbindning och sänker sina kostnader. Splitgrid går in som tredje part och digitaliserar de avtal som butiken och leverantören överenskommit. Avtalen reglerar hur programvaran ska fördela de medel som kommer in i butiksdatasystemet.

Enkelt att komma igång och snabbt att driftsätta

När en vara säljs slussas en avtalad del av pengarna till leverantören och resterande del stannar hos butiken. Systemet är integrerat mot Cash IT och kan implementeras på någon timme.

Programvaran läser av och analyserar försäljningen dagligen och skapar rapporter som skickas automatiskt till leverantören tillsammans med betalningen. Systemet innebär att butiken får en djupare förståelse för konsumenternas efterfrågan och kan optimera sitt utbud. Samtidigt kan leverantörerna för första gången få veta vad de faktiskt har sålt och inte bara vad de har skickat en faktura på.

En minskad risk för leverantör och mindre likviditetsbehov för butiken möjliggör expansion och plats för fler och nya samarbeten. Det digitala nätverk som skapas med Splitgrid och Cash IT öppnar för nya samarbetsformer mellan leverantör och butik.


Välkommen att höra av er till oss!

Boka in en kostnadsfri demo med våra rådgivare för att få reda på hur vi tillsammans kan utveckla er verksamhet och försäljning med Cash IT + Splitgrid.

Boka demo Ring 010-45 78 100


Senaste nytt