Backup


Jag kan inte göra backup i Visma

Om Visma säger att det är en användare inloggad så måste Core stoppas, se ”Hur Startar/Stoppar jag Core”.